Stork zet Cloud ERP in
voor integrale projectoplossing
en transparante cijfers

Stork implementeert een geïntegreerde projectoplossing:

  • Cloud ERP als Corporate Platform
  • Template voor Global Reporting, standaardisatie van processen en data
  • Ontzorging lokale IT biedt kansen voor de Business
  • Focus op Operational Excellence